Solid Oral Dosage Form

  • Bilayer IR / ER Tablets
  • Chewable Tablets
  • Complex Modified ER Pellets
  • Delayed Release Tablets / Capsules
  • Effervescent Tablets
  • Immediate Release Tablets / Capsules
  • IR / DR Pellets
  • Soft Gelatin Capsules